Nakladateľstvo umelcov maľujúcich ústami a nohami, s.r.o.